Ön itt van >>
2010. január 9. szombat

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

2009. évi „Izzócsere” programjának

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
2009. évi

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
az időseket és a nagycsaládosokat támogató közhasznú alapítványok, egyesületek, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 24. § (1)-ben foglaltaknak megfelelő, belföldi székhelyű, költségvetési szervek, valamint nem állami, nem helyi önkormányzati szervek által fenntartott óvodák környezet- és klímavédelmi célú programjának támogatására


Kivonat a pályázatból

A pályázat forrása

A 2008. évi CII. törvényben szereplő XVI. Fejezet által kezelt 10-2-14 Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása előirányzat, keretösszeg: 230 000 000 Ft
Célcsoportonként:
• nagycsaládosok érdekvédelmét, segítését, támogatását megvalósító közhasznú alapítványok, egyesületek, az általuk támogatott (képviselt, védett, segített) családok számára, valamint saját felhasználásra: 85 000 000 Ft

A támogatás igénybevételére jogosultak köre  :

Jelen pályázati forrásból (továbbiakban Kövi) támogatást a Magyarországon 2007. december 1. napja előtt bejegyzett, az 1997. évi CLVI. törvény hatálya alá tartozó, az alapító okiratban/alapszabályban rögzítetten szociális, családsegítési, időskorúak gondozását ellátó, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítését célzó közhasznú tevékenységet folytató közhasznú alapítványok, egyesületek kaphatnak
• ezen belül is az alapszabályban/alapító okiratában nevesítetten a nagycsaládosok érdekvédelmét, segítését, támogatását megvalósító,

A támogatási cél

Az ENSZ éghajlat változási keretegyezménye és annak kiotói jegyzőkönyve, a Nemzeti Éghajlat változási Stratégia, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia, valamint a Nemzeti Környezetvédelmi Program alapvetően jelöli ki a globális klímaváltozásra választ adó, Magyarország középtávú klímapolitikáját meghatározó főbb cselekvési irányokat. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklését, az éghajlatváltozás következményeihez való alkalmazkodóképesség javítását, továbbá a klímatudatosság erősítését, mely kiemelt kormányzati feladat, jelen pályázati kiírás kívánja elősegíteni. Továbbá cél a szociálisan legsérülékenyebb társadalmi csoportok, és a költségvetési szervek, valamint a nem állami, nem helyi önkormányzati szervek által fenntartott óvodák, - akik számára a kis fogyasztású, energiatakarékos izzók megismerése és azok cseréje saját erőből nehezen megoldható - támogatása.

A támogatás formája
Vissza nem térítendő, célzott, előfinanszírozott pénzbeli támogatás energiatakarékos fényforrások (továbbiakban a köznyelv szerint: „izzók”) vásárlására. A támogatás keretében vásárolt izzókkal azonos darabszámú működőképes hagyományos gömbizzók begyűjtése és leadása.

Az igényelhető támogatás mértéke

• nagycsaládosok érdekvédelmét, segítését, támogatását megvalósító közhasznú alapítványok, egyesületek a velük együttműködő családok számára, valamint saját felhasználásra pályázhatnak: családonként, háztartásonként maximum 40.000.- Ft, a szervezet saját felhasználásra maximum 20.000.- Ft erejéig; a pályázatban szereplő kedvezményezett családok száma nem meghatározott, de a nyertes pályázatok nem haladhatják meg a célcsoport számára rendelkezésre álló 85.000.000.- Ft keretösszeget.; Egy pályázó maximum 10.000.000.- Ft erejéig nyújthat be pályázatot.


A támogatás intenzitása: 100 %.

A támogatás folyósítása

A támogatás összege a támogatási szerződés szerződő felek által történő aláírását követő legkésőbb 30 napon belül kerül folyósításra a Támogatott részére.

Az elszámolás ellenőrzésére az elszámolás Támogató által történt kézhezvételét követő legkésőbb 3 hónapon belül kerül sor.

Az Egyesületünk ezen  a pályázaton 5 500 000  Ft-ot nyert !