Ön itt van >>
2012. július 28. szombat

TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0301

Helyi szövetség a családokért mozgalom elindítása Püspökladányban

A támogatás megnevezése: A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése

Ebben a támogatási konstrukcióban nyert Egyesületünk pályázatot  melynek azonosítója : TÁMOP 5.5.1.B-11/2

Röviden a pályázatról !

A családi közösségi kezdeményezések és programok
megerősítése
című
pályázati felhívásához
a konvergencia régiók területén

A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS


Általános cél a családhoz, a gyermekekhez, a gyermekvállaláshoz kapcsolódó társadalmi viszonyulás
javítása, a családi élettel kapcsolatos negatív jelenségekkel szembeni prevenció megvalósítása.
Kiírás fő célja az országos szemléletváltás előmozdítása a családi szféra társadalmi
jelentőségével kapcsolatban, integrált szolgáltatások nyújtásával a fiatal gyermekes családok
támogatása,  kis közösségi kezdeményezések, például ún. „családi erőforrás központok” létrehozása útján.
A helyi közösségekből kiindulva országos szemléletváltást is elősegít a családi szféra társadalmi jelentőségével kapcsolatban, valamint a munka és a családi élet összeegyeztetése elvének széleskörű megvalósulását.
Fontos a családok közötti szolidaritás erősítése is, a harmonikus családi élet és a gyermekvállalás
fontosságának tudatosítása családbarát jellegű kezdeményezések, szerveződések, szolgáltatások
valamint (formális és informális) képzések támogatásán keresztül.
A helyben működő civil szervezetek ebben a tevékenységben jelentős szerepet tudnak vállalni, mindenekelőtt azáltal, hogy a közösség tagjai számára pozitív, követendő mintákat mutatnak be, továbbá tanácsadással, a gyermekfelügyelet megszervezésével stb. segítik a helyi családok életét, megkönnyítve és egyúttal vonzóbbá téve ezáltal a fiatalok számára is a családalapítás, a gyermekvállalás melletti döntést.

Egyfajta családi szolgáltatásokat nyújtó központok, ún. „családi erőforrás központok” létrejöttét
szeretnénk tehát ilyen módon támogatni, amelyek helyi szinten az ott élő családok, illetve a közösség
más tagjai részvételével tevékenykednek, s hozzájárulnak a helyi társadalomban a családbarát attitűd
megerősödéséhez.

Rendelkezésre álló forrás :

Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése
társfinanszírozásban biztosítja .
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 1,85 milliárd forint, amely a konvergencia régiók területén (használható fel.
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 10.000.000 Ft, de legfeljebb
50.000.000 Ft lehet

PÁLYÁZÓK KÖRE
Jelen pályázati kiírás keretében azon civil szervezetek nyújthatnak be pályázatot, melyek 2009.
december 31. előtti, jogerős bírósági nyilvántartásba vételi végzéssel rendelkeznek, továbbá éves
bevételük 2010-ben az igényelt támogatási összeg legalább 20%át elérte.
A pályázaton való részvétel további feltétele - a résztvevő szervezetek területi beágyazottságának,
kötődésének biztosítása céljából -, hogy a pályázó igazolni tudja, hogy az általa megjelölt működési
területen a pályázat beadását megelőzően legalább 1 éven keresztül a projekt céljához kapcsolódó
jellegű, ahhoz hasonló tevékenységet végzett.

Támogatható tevékenységek köre :
1. Tevékenységcsoport: Családokat támogató gyakorlati szolgáltatások
2. Tevékenységcsoport: Gyermekvállalás és munkavállalás összeegyeztetését segítő
szolgáltatások és képzések:
3. Tevékenységcsoport: Közösségépítő programok – családi életre nevelés, tréningek,
rendezvények
4. Tevékenységcsoport: ERFA típusú támogatható tevékenységek:
5. Kapcsolódó tevékenységek (önmagában nem választható tevékenységek):


Minden választott  csoporthoz tartoznak kötelezően  megvalósítandó tevékenységek, beszerzések.


Egyesületünk jelenleg 437 tag- és pártoló tagcsaládot tartunk nyílván. Célunk a családok érdekeinek képviselete, védelme, a több gyermeket nevelők összefogása, azonos gondjaik megoldásának segítése. A projekt keretében célunk több mint 1200 fő elérése, 81 rendezvény megtartása, 4 új közösség létrehozása és hosszú távú fenntartása, valamint a „HELYI SZÖVETSÉG A CSALÁDOKÉRT” kezdeményezés beindítása
A projekt  közvetlenül 1200 embert érint , de a rendelkezésünkre álló adatok alapján számításaink szerint  közvetetten 4-5- ezer  főt is érinthet !

Számunkra  megítélt támogatás 49 960 000,-Ft


Baba sarok kialakítása folyamatban.
A projekt  2012.06.01.indul

Első rendezvény: 2012.08.29.

Megvalósításra kerülő programok :

Képzés   8 - szor  8óra
Kismama klub    18-szor  4 óra
Koraszülött klub   14-szer  4 óra  (a babasarok kialakítása folyamatban)
Álláskereső   18-szor  4 óra
Házasságra, anyaságra felkészítő foglalkozás  18-szor  4 óra
Fél napos mini konferencia I.   3-szor 4 óra
Fél napos mini konferencia II.   2-szer 4 óra
A projekt futamideje alatt tanácsadás héti 6óra ,  vagyis 72- szer 6 óra